Chính sách vận chuyển
1.  DỊCH VỤ ÁP DỤNG :
- Tất cả các khách hàng mua sản phẩm từ Nông Sản Tây Bắc trên kênh phân phối https://www.nongsantaybac.com phạm vi toàn quốc.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG & THỜI GIAN GIAO HÀNG :
TT
Chính sách Ưu đãi
Phạm vi giao hàng
Điều kiện áp dụng
(Sản phẩm bất kỳ)
Phương tiện Đề nghị
Thời gian cam kết hoàn thành giao lắp
1
Giao hàng Miễn phí
Bán kính tới 10km
Hóa đơn từ 299,000Đ
Xe máy
Tối đa 24h
2
   Bán kính tới 50km
Hóa đơn từ 499,000Đ
Tối đa 48h
3
Bán kính tới 100km
Hóa đơn từ 999,000Đ
Xe máy hoặc Ô tô tùy từng trường hợp.*
Tối đa 72h


Nông Sản Tây Bắc
Nông Sản Tây Bắc
0976 930828
Hỗ trợ mua hàng